Klimaatneutral

2.706 kg
CO2 gecompenseerd

Persoonlijk advies
+ 31 (0) 53 7 44 00 38

Drukbestanden

Kruipen (van de pagina's)

Bij het opmaken van de bestanden voor brochures moeten op een paar speciale Kenmerken worden gelet. Deze kenmerken verschillen per soort gekozen brochure (gelijmde brochures of geniete brochures).


Let bij opmaken van de brochures op het volgende:

Gelijmde brochures

Bij het maken van een gelijmde brochure worden de katernen(gevouwen pagina) bij brocheren op paginavolgorde gestapeld.

Daarna worden deze karternen samenaan de rug met de omslag verlijmd. Hierbij worden op de eerst en de laatste pagina van het binnenwerk en zowel op de omslag binnenzijden 6,5 mm beplakt, deze te bedrukken ruimte gaat daarmee verloren.

De breedte van de rug hangt af van het aantal pagina's en ,de dikte van het papier van het binnenwerk.

Let op de volgende instructies

Bij gelijmde brochures moeten de omslag en het binnenwerk als 2 apparte bestanden worden aangeleverd (bijv: Bestelnummer_Omslag.pdf und Bestelnummer_Inhoud.pdf).

Het binnenwerk bestaat uit één PDF bestand met de pagina’s op leesvolgorde. Gewenste lege pagina's zijn op de aangegeven plaats toe te voegen.

Het bestand voor de omslag moet als Spread worden aangeleverd.- d.w.z. Achterkant + de rugzijde + Voorkant.

De rugdikte word berekend aan de hand van het aantal pagina's en het gekozen gewicht van het papier voor het binnenwerk . De rug van de brochure kan ook bedrukt worden. Hou hierbij rekening met de zekerheidafstand van 5mm voor boven en onderkant van het ontwerp en 2mm voor de achterkant en voorkant.

Als hulpmiddel voor het berekenen van de rugdikte kan je de volgende formule gebruiken:
Aantal pagina's/2 * gewicht/1000

Een rekenvoorbeeld vor een 96 pagina tellende brochure met een papiergewicht voor het binnenwerk van 135 g/qm
96/2 * 135/1000 = 6,48mm (Rugdikte)

De volgende aafbeeldingen geven een duidelijk voorbeeld voor het opmaken van de omslag inclusief de aan te houden zekerheidsafstand.

Inhoud voorbeeld A4

Broschüren mit Klebebindung - Inhalt am Beispiel A4

Omslag voorbeeld A4

Broschüren mit Klebebindung - Umschlag am Beispiel A4

Geniete brochures

Bij het maken van geniete brochures (platte nietjes of oognietjes) worden de gedrukte katernen dakpansgewijs in elkaar gestoken . De omslag wordt daar aan de buitenkant omheen gevouwen en de brochure wordt in de rug geniet. Door deze manier van het verzamelen van de losse katernen ontstaat het zogenaamde Kruipen, Dat wil zeggen dat de katernen in het midden bij grotere inhoudsopgave steeds meer naar voren "verschuiven". Het resultaat is dat, zonder schoonnijden aan de open zijde, elke volgende katern iets meer uit de brochure ‘kruipt’.

Verzamelen van het binnenwerk, bij geniete brochures worden de katernen dakpansgewijs in elkaar gestoken.

Na het verzamelen van alle pagina's van de brochure wordt de complete brochure op maat schoongesneden. Hierbij worden bij de meer naar binnen gelegen pagina's een bredere rand aan de buitenkant afgesneden dan bij de verdere naar buitengelegen pagina's. Daarom wordt bij ons standaard aan de bundelkant de waarde van het Kruipen in mindering gebracht. Dat hierdoor geen objecten bij de bundelkant worden afgesneden, moet er bij het opmaken van de bestanden rekenening worden gehouden met het kruipen van de karternen door een zekerheidsafstand aan de bundelkant te voorzien. Uit producttechnische redenen kan dit helaas niet automatich gecontroleerd worden .

Let op de volgende instructies.

Hoe groot de zekerheidafstand voor de ,,kruip´´ bij de pagina's is hangt af van het totaal aantal pagina's en van de dikte van de brochure.

Totaal aantal pagina's

Het totaal aantal pagina's bestaat uit het aantal pagina's van de omslag plus het aantal pagina's van het binnenwerk.

 • Binnenwerk: 8 pagina's tot 112 pagina's
 • Omslag: 4-zijdige of 6-zijdige omslag
 • Totaal aantal pagina's: Omslag + inhoud (bijv. 4 zijdige omslag + 48 pagina's
  Totaal aantal pagina's = 52 pagina's)

Papiergrammatur

Het gewicht van het papier heeft directe gevolgen voor de kruip van de pagina's.

In de volgende tabel wordt een overzicht weergeven van de grote van de ,,kruip´´ afhankelijk van het totaal aantal pagina's en het gewicht van het papier.

Papiergewicht inhoud tot 40 pagina's 44 tot 60 pagina's 64 tot 80 pagina's 84 tot 112 pagina's
80 g / 90 g 0,9 mm 1,3 mm 1,8 mm 2,6 mm
115 g 1,7 mm 2,5 mm 3,4 mm 4,7 mm
135 g 2,0 mm 3,0 mm 4,0 mm 5,6 mm
150 g 2,5 mm 3,8 mm 5,0 mm 7,0 mm
170 g 3,4 mm 5,0 mm 6,7 mm 9,4 mm

De volgende afbeeldingen geven het juist aanhouden van deze zekerheidsafstand voor de ,,kruip´´ nog eens duidelijk weer .

Inhoud voorbeeld A4

Geheftete Broschüren - Inhalt am Beispiel A4

Omslag voorbeeld A4

Geheftete Broschüren - Umschlag am Beispiel A4

Omslag voorbeeld A4

6-zijdige omslag open - bijv. een klapzijde achteraanGeheftete Broschüren - Umschlag am Beispiel A4

Bestanden aanleveren

Let opv de volgende instructies voor het aanleveren van de bestanden voor een geniete brochure.

 • Het binnenwerk en de omslag moeten bij verschillende papier gewichten apart aangeleverd worde.
  ordernummer_omslag.pdf
  ordernummer_binnenwerk.pdf
 • Omslag: Bij een 4-zijdige omslag graag in een bestand als enkele pagina's aanleveren. Bij een 6-zijde omslag moet het bestand als spread/ open formaat worden aangeleverd. Voorkant + Achterkant + Inklapzijde voor of achter (de inklapzijde moet min. 3 mm korter zijn)