Klimaatneutral

2.725 kg
CO2 gecompenseerd

Persoonlijk advies
+ 31 (0) 53 7 44 00 38

Over ons

Privacyverklaring

Bescherming van uw gegevens

De bescherming van uw gegevens en uw vertrouwen zijn voor ons van groot belang. PRIMUS international printing GmbH, hieronder ook PRIMUS genoemd, doet er dan ook alles aan uw persoonlijke gegevens te beschermen.

De persoonlijke gegevens die u aan ons toevertrouwt, worden uitsluitend gebruikt voor het opstellen en afhandelen van de overeenkomst en voor klantbeheerdoeleinden.

>We verstrekken uw persoonlijke gegevens nooit aan derden zonder uw toestemming.

Een uitzondering hierop wordt gevormd door onze servicepartners (bijvoorbeeld de expediteur die de levering verzorgt en de kredietinstantie die de betaling verwerkt of onze factoringpartner), die uw gegevens nodig hebben voor het afhandelen van uw bestelling, het opstellen van de overeenkomst en het uitvoeren van een eventuele kredietwaardigheidscontrole.

In deze gevallen worden alleen de minimaal benodigde gegevens verstrekt.

Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en voor welk doel.

De verwerking van gegevens op deze website

Wij slaan de gegevens die uw browser aan ons doorgeeft, automatisch in uw serverlogbestanden op. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

  • Browsertype/-versie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer-URL (eerder bezochte pagina)
  • Hostnaam van de computer (IP-adres)
  • Tijdstip van de serveropdracht.

Wij kunnen deze gegevens niet in verband brengen met specifieke personen. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan andere gegevensbronnen en worden na een statistische evaluatie gewist.

Cookies

Op onze webpagina's wordt her en der gebruikgemaakt van zogenaamde cookies. Hiermee kunnen we de toegang tot ons assortiment verbeteren en beveiligen. Cookies zijn tekstbestandjes die door uw browser op uw PC worden opgeslagen. Wij gebruiken alleen zogenaamde 'sessiecookies'. Deze worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Cookies zijn niet schadelijk voor uw PC en bevatten geen virussen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om ons te helpen analyseren hoe gebruikers onze site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Nieuwsbrief

Wanneer u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we van u een geldig e-mailadres nodig en een aantal gegevens aan de hand waarvan we kunnen controleren of u eigenaar van dat e-mailadres bent of dat de eigenaar in kwestie instemt met de ontvangst van de nieuwsbrief. Verdere gegevens zijn niet nodig.

U kunt uw toestemming voor het opslaan van deze gegevens en uw e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk gewenst moment intrekken.

E-mail

Wanneer u ons een e-mailbericht stuurt, worden alleen de minimaal noodzakelijke persoonlijke gegevens verzameld.

Kredietwaardigheidscontrole

Wij behouden ons het recht voor de persoonlijke gegevens die met het oog op de uitvoering van de overeenkomst zijn opgeslagen met inachtneming van de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming door te geven aan derden, met name aan kredietinstanties, kredietbeschermingsorganisaties en kredietwaardigheidsbureaus (bijvoorbeeld het Bureau Krediet Registratie), incassobureaus en factoringbedrijven, voor zover dit noodzakelijk is voor het verwerken van de opdracht of het veiligstellen van gerechtvaardigde belangen van PRIMUS.

Wij hebben daarnaast het recht de gerechtvaardigde belangen van PRIMUS te beschermen door bij kredietwaardigheidsbureaus inlichtingen over uw persoonlijke gegevens in te winnen en deze te verwerken teneinde uw kredietwaardigheid te controleren. Uw belangen worden overeenkomstig de wettelijke voorschriften beschermd.

Recht van inzage, correctie en verwijdering

U hebt te allen tijde recht op informatie over de gegevens die over uw persoon zijn opgeslagen, de herkomst en de ontvanger(s) van die gegevens alsmede het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt. Indien de opgeslagen gegevens onjuistheden bevatten, kunt u ons schriftelijk verzoeken deze gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Als u informatie over de opgeslagen gegevens wenst, kunt u contact opnemen via het volgende e-mailadres: gegevensbescherming@primus-print.nl.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en/of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens u van deze websites gebruik maakt.

Meer informatie

Uw vertrouwen is belangrijk voor ons. We zien het dan ook als onze plicht u te informeren over de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden gebruikt. Hebt u vragen die in deze privacyverklaring niet worden beantwoord of wenst u meer specifieke informatie, dan kunt u via gegevensbescherming@primus-print.nl op elk gewenst moment contact met ons opnemen.

Trusted Shops Trustbadge

Om ons Trusted Shops-keurmerk, de eventueel verzamelde beoordelingen en het productaanbod van Trusted Shops na een bestelling te kunnen tonen, is op deze webpagina de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd.

Na afweging van onze verschillende belangen, beschermt dit de legitieme heersende belangen voor optimale marketing van ons aanbod. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een product van TRUSTED SHOPS GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland. Wanneer een Trustbadge wordt opgevraagd slaat de webserver automatisch een zogenaamde server-logfile op waarin uw verzoek met bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en tijd van het verzoek, de verzonden hoeveelheid gegevens en de naam van uw internetprovider (toegangsgegevens) wordt gedocumenteerd. Deze toegangsgegevens worden niet verwerkt en uiterlijk 7 dagen na uw laatste bezoek aan de pagina automatisch overschreven. Andere persoonsgerelateerde gegevens worden uitsluitend aan Trusted Shops doorgegeven wanneer u na het plaatsen van een bestelling ervoor kiest om de Trusted Shops-producten te gebruiken of al bent aangemeld voor het gebruik daarvan. In dat geval geldt de tussen u en Trusted Shops contractuele overeenkomst.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Wijzigingen zullen via deze website worden gepubliceerd. Raadpleeg regelmatig deze tekst om zeker te weten dat u de laatste versie heeft.